A temetésfelvétel belvárosi irodánkban történik (2400 Dunaújváros, Devecseri u. 2.), meghitt, nyugodt környezetben.

Belvárosi irodánk a Devecseri u. 2. szám alatt

Az eltemetés módjára és helyére nézve, az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában, az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.

A temetésről sorrendben, a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában, az elhunyt elhalálozása előtt, vele együtt élő házastársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pontja), a törvényes öröklés rendje szerint.

Amennyiben temetésre kötelezett személy nem található, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik.

Temetéshez szükséges dokumentumok

Amennyiben nem történt meg a halotti anyakönyvezés:
 • halottvizsgálati bizonyítvány (meghatalmazás ellenében, cégünk beszerzi)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • érvényes útlevél (személyi igazolvány hiányában vagy külföldi állampolgár esetén)
 • 2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány (személyi igazolvány hiányában)
A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még:

Házas: házassági anyakönyvi kivonat
Özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Elvált: válást igazoló bírósági végzés

A család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával:
 • halotti anyakönyvi kivonat egy példánya
 • halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélyt cégünk beszerzi.

Lakáson történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyhez a háziorvos nyilatkozata szükséges!

Figyelem!

A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta. Kizárólag a rendelkező írásos, két tanú aláírásával ellátott jóváhagyásával lehet meglévő temetkezési helyre temetni.