Loading...

Feladataink

 • temetői nyilvántartás vezetése (nyilvántartó könyv, számítógépes nyilvántartás) a temetések üzemeltetést érintő feltételeinek biztosítása,
  a temetések kegyeleti szolgáltatók közötti összehangolása
 • sírhelyszemlék biztosítása,
 • sírhely értékesítés (temetésre sírhelyek biztosítása, rendelkezési jog megváltása),
 • panaszos ügyek helyszíni kivizsgálása.

Rendelkezési jog megváltása a mindenkori hatályos Önkormányzati temetői rendelet (hivatkozás) díjszabása alapján:

kolumbárium /urnafal/, földurnahely megváltási ideje 10 év
koporsós temetésre alkalmas sírhely megváltási ideje 25 év
kriptahely megváltási ideje 60 év

További feladatok:

 • Sírhelykiosztási tervek készítése és sírhelyek kitűzése
 • Az önkormányzati temetői rendelet mellékletében foglalt szolgáltatások biztosítása díjszabás alapján
 • Tájékoztatás az Dunaújvárosi köztemetőben tevékenységet folytató –temetőüzemeltetés által– regisztrált műkőkészítőkről valamint kőfaragókról illetve kegyeleti szolgáltatást végzőkről
 • A köztemető halott hűtőjébe kiszállított elhunytak hűtéséről, átvételétéről, átadásáról történő gondoskodás
 • Ravatalozók és kiszolgáló helyiségek karbantartása, javítása, fertőtlenítése
 • Temetőkben szemétszállítás, valamint temetői infrastruktúra üzemeltetése és folyamatos karbantartása.

Célunk, hogy köztemetőnk minden látogató számára nyugalmat biztosító temetőkertté váljon.
Ehhez kérjük és várjuk Dunaújváros lakossága és a temetőlátogatók együttműködését!